หน้าหลัก The Art of Creative Thinking: How to Be Innovative and Develop Great Ideas

The Art of Creative Thinking: How to Be Innovative and Develop Great Ideas

New ideas help businesses gain an advantage over their rivals. Employees who generate these new ideas -- who practice the art of creative thinking -- are one of a company's greatest assets. The Art of Creative Thinking shows the reader practical ways of becoming a more creative thinker. Each succinct chapter is built around one core idea which is then developed and illustrated. End-of-chapter key points summarize the main points. The Art of Creative Thinking shows you how to: develop your understanding of the creative process; overcome barriers to creating new ideas; broaden your vision; build on new ideas; develop a creative attitude; become more confident as a creative thinker.
ปี: 2009
พิมพ์ครั้งที่: 1
สำนักพิมพ์: Kogan Page
ภาษา: english
จำนวนหน้า: 133 / 145
ISBN 10: 0749454830
ISBN 13: 9780749454838
File: PDF, 575 KB
ดาวน์โหลด (pdf, 575 KB)
อ่านหนังสือออนไลน์

You may be interested in

 
 
Rifky101
Read this book make me realize that I have many skills to upgrade. It's a Wonderfull book
14 June 2019 (04:22) 
zswangping
this is the first time to download a book, it would be helpful, I think.
17 December 2019 (05:20) 
Malama
Good and much helpful
15 January 2020 (19:27) 
You can write a book review and share your experiences. Other readers will always be interested in your opinion of the books you've read. Whether you've loved the book or not, if you give your honest and detailed thoughts then people will find new books that are right for them.