หน้าหลัก ประเภท

รายการหนังสือแยกตามประเภท "Lectures, monographs"

1

Foundations of computer science

ปี: 1995
ภาษา: english
File: PDF, 5.95 MB
2

Report Writing for Data Science in R

ปี: 2015
ภาษา: english
File: PDF, 7.73 MB
3

Schaum's outline of principles of computer science

ปี: 2008
ภาษา: english
File: PDF, 1.73 MB
5

Selected papers on computer science

ปี: 2004
ภาษา: english
File: DJVU, 3.13 MB
6

Learn C++ Programming Language

ปี: 2014
ภาษา: english
File: PDF, 1.83 MB
7

Logics for Computer Science, 2nd Edition

ปี: 2018
ภาษา: english
File: PDF, 2.45 MB
8

Quantum Image Processing

ปี: 2020
ภาษา: english
File: PDF, 5.17 MB
9

Report writing for data science in R

ปี: 2016
ภาษา: english
File: PDF, 7.71 MB
12

The computer science of TeX and LaTeX

ปี: 2004
ภาษา: english
File: PDF, 1.46 MB
15

The Imaginary App

ภาษา: english
File: EPUB, 3.78 MB
16

Introduction to Formal Language Theory

ปี: 1978
ภาษา: english
File: DJVU, 4.09 MB
19

Linear logic in computer science

ปี: 2004
ภาษา: english
File: DJVU, 2.28 MB
24

Digital signal processing: a computer science perspective

ปี: 2000
ภาษา: english
File: DJVU, 4.74 MB
28

Graph structures for knowledge representation and reasoning, 1st workshop, GKR 2009

ปี: 2009
ภาษา: english
File: PDF, 1.94 MB
29

Report writing for data science in R

ปี: 2016
ภาษา: english
File: EPUB, 3.28 MB
30

Introduction to formal language theory

ปี: 1978
ภาษา: english
File: PDF, 41.70 MB
32

Simply SCHEME: introducing computer science

ปี: 1994
ภาษา: english
File: DJVU, 5.38 MB
34

Logics for Computer Science

ปี: 2003
ภาษา: english
File: PDF, 1.46 MB
37

Дисциплина программирования

ปี: 1978
ภาษา: russian
File: DJVU, 2.10 MB
50

LNCS-titles.html

ภาษา: english
File: RAR, 229 KB